Posiadacze nieruchomości które nie posiadająŻycie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na własnej nieruchomości obwarowane jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.

Komentarze: 1


noavatar.png
Matulewicz 2022-04-08

Wprzódy niezupełnie rok po ślubie zostawili staruszkami przecudnej córy, tudzież po dwóch latach podrostka.


Copyright © 2018 Dirigo.pl